Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid gemaakt en geschreven. Ondanks het regelmatig controleren van de inhoud, betrouwbaarheid en actualiteit van de gepubliceerde gegevens kan YESS Huidtherapie niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de gegevens. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Als de website verkeerde of niet volledige verstrekte informatie bevat, willen wij dat graag corrigeren. Komt u een fout tegen of heeft u vragen en/of opmerkingen. Dan horen wij dat graag. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar: info@yesshuidtherapie.nl

Op deze website zijn links opgenomen naar informatiebronnen die niet door de YESS Huidtherapie beheerd worden. Voor de inhoud van de informatie van deze bronnen draagt YESS Huidtherapie dan ook geen enkele verantwoordelijkheid. YESS Huidtherapie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die partijen omgaan met eventuele persoonsgegevens die u daar achterlaat.

Alle publicaties en uitingen van YESS Huidtherapie zijn geschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat YESS Huidtherapie daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.