Klachtenregeling

Klachtenregeling
Bij YESS Huidtherapie bied ik huidzorg van zo hoog mogelijke kwaliteit en probeer ik iedere klant zo goed mogelijk naar tevredenheid te behandelen. Helaas kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling of dienstverlening. Graag wil ik u vragen om dan zo snel mogelijk contact met mij op te nemen, zodat uw klacht zo snel mogelijk opgelost kan worden.

Klachtenloket
Wanneer het gesprek voor u niet voldoende oplossing biedt of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u contact opnemen met het Klachtenloket Paramedici. U kunt dan gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, welke uw klacht bekijkt, advies geeft over het indienen van de klacht en zoekt naar een oplossing. De klachtenfunctionaris zal ook contact opnemen met de huidtherapeut.

Geschillencommissie
Als u niet tevreden bent met de geboden oplossing of de wijze waarop de klacht is afgehandeld, kunt u terecht bij de geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de zorgverlener als voor u. Ook het indienen van een geschil gaat via de website van het Klachtenloket Paramedici.